Tầm nhìn

Vision

Trở thành đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong việc mang tới giải pháp chăm sóc tại nhà chuyên nghiệp và chiến lược.

To become the leading organization in providing strategic and professional home care solutions.  

Sứ mệnh

Mission

Cung cấp giải pháp chăm sóc tại nhà toàn diện cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Comprehensive home care solutions for better lives

Provide comprehensive home care solutions for a better life.

Giá trị cốt lõi

Core Value

TÍN – TÂM – TRÍ

CREDITABILITY– INTEGRITY- CREATIVITY

TÍN: Lấy chữ tín để xây dựng niềm tin, lấy chất lượng làm khởi nguồn.

CREDITABILITY: Building trust by “creditability”, taking quality as the foundation.

TÂM: Lấy chữ tâm nâng chữ tầm của doanh nghiệp. Sẵn sàng phục vụ khách hàng khi có khả năng và bằng sự tự nguyện.

INTEGRITY: Elevating position of the business by “integrity”. Serving customers with readiness and willingness.

TRÍ: Quy tụ người có trí lực, khát vọng phát triển bản thân.

CREATIVITY: Gathering talents desiring of development

Khẩu hiệu

Slogan

Lớn lên mạnh khoẻ

Grow up healthy and strong

CTCP Giải Pháp Chăm Sóc Tại Nhà Việt Nam

Đ/c: 73/39 Đại đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội Hotline: 0846381386