CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHĂM SÓC TẠI NHÀ VIỆT NAM

Công ty CP Giải pháp chăm sóc tại nhà Việt Nam được thành lập theo quyết định số 0109305338 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Công ty do ông Lê Xuân Đại sáng lập. Hội đồng cổ đông bao gồm có 03 thành viên, trong đó có 02 Thạc sĩ, 01 Bác sĩ.

Ông Lê Xuân Đại giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành toàn bộ các dự án, kế hoạch kinh doanh, hoạch định của công ty

Ông Vũ Dũng giữ vai trò là giám đốc đào tạo, trực tiếp điều hành, phát triển các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Ông Trần Đức Phong giữ vai trò giám đốc nhân sự, cố vấn pháp lý của công ty

Công ty là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận.

Công ty đã xác định sứ mệnh của mình là “ Cung cấp các giải pháp chăm sóc tại nhà tốt nhất cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Với vai trò sứ mệnh của mình, công ty đã tiến hành xây dựng và phát triển các mảng dịch vụ: Khám bệnh từ xa, Du lịch sức khỏe, Chăm sóc điều dưỡng tại nhà, dịch vụ bác sĩ gia đình, chăm sóc giảm nhẹ tại nhà, chăm sóc mẹ và bé tại nhà, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực giúp việc tại nhà, nhân lực y tế, trang thiết bị y tế tại nhà, đào tạo sơ cấp cứu.

Chính vì thế công tác đào tạo nhân lực giúp việc trong kiến thức, kỹ năng, thái độ được chuẩn hóa. Đây chính là vai trò lớn lao, cũng là thách thức để đơn vị giúp đỡ cho chất lượng người giúp việc được cải thiện, nâng cao, xứng tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới

CTCP giải pháp chăm sóc tại nhà Việt Nam
Đ/c: 73/39 Đại đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0846381386